Ορίστε το toomuch.gr ως αρχική σελίδα σας.

Μπορείτε να μεταβαίνετε εύκολα στο toomuch.gr κάθε φορά που ανοίγετε το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, αν ορίσετε το toomuch.gr ως την αρχική σας σελίδα.

Αλλαγή της αρχικής σελίδας σας

Ακολουθήστε τα βήματα στον υπολογιστή σας για το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

Αν δεν εμφανίζεται παρακάτω το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, μεταβείτε στην ενότητα "Βοήθεια" του προγράμματος περιήγησης και αναζητήστε πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να αλλάξετε την αρχική σελίδα του προγράμματος περιήγησης.

Google Chrome

Στην επάνω δεξιά γωνία του προγράμματος περιήγησης του υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο εικονίδιο περισσότερων επιλογών Περισσότερα και έπειτα Ρυθμίσεις.
Στην ενότητα "Εμφάνιση", ενεργοποιήστε την επιλογή Εμφάνιση κουμπιού Αρχικής σελίδας.
Ενεργοποιήστε τη δεύτερη επιλογή και, έπειτα, καταχωρίστε www.toomuch.gr

Firefox

Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης και επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.toomuch.gr
Σύρετε την καρτέλα στο κουμπί Αρχικής σελίδας και αφήστε την.
Κάντε κλικ στην επιλογή Ναι.

Internet Explorer

Στη γραμμή μενού στο επάνω μέρος του προγράμματος περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία.
Κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές Internet.
Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά.
Στην ενότητα "Αρχική σελίδα", πληκτρολογήστε www.toomuch.gr στο πλαίσιο κειμένου.
Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Κάντε επανεκκίνηση του προγράμματος περιήγησης.

Microsoft Edge

Στην επάνω δεξιά γωνία του προγράμματος περιήγησης, επιλέξτε το εικονίδιο περισσότερων επιλογών Περισσότερα και έπειτα Ρυθμίσεις.
Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην επιλογή "Άνοιγμα με" και επιλέξτε Συγκεκριμένη σελίδα ή σελίδες.
Ανοίξτε τη λίστα και επιλέξτε Προσαρμογή. Έπειτα, επιλέξτε το "X" δίπλα από την τρέχουσα αρχική σελίδα.
Δίπλα από το στοιχείο "Καταχώρηση διεύθυνσης Web", εισαγάγετε www.toomuch.gr και επιλέξτε το σύμβολο "συν".

Safari

Στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης, επιλέξτε Safari και έπειτα Προτιμήσεις και έπειτα Γενικά.
Δίπλα στο στοιχείο "Τα νέα παράθυρα ανοίγουν με" και "Οι νέες καρτέλες ανοίγουν με", επιλέξτε Αρχική σελίδα.
Δίπλα από το στοιχείο "Αρχική σελίδα", καταχωρίστε www.toomuch.gr

Επαναφορά αρχικής σελίδας

Ακολουθήστε τα βήματα σε όποιο από τα παραπάνω προγράμματα περιήγησης χρησιμοποιείτε, για να αντικαταστήσετε το www.toomuch.gr με τον ιστότοπο που θέλετε να ορίσετε ως αρχική σελίδα.