Παίξτε 160 επίπεδα φουσκωτών φυσαλίδων σε 4 εποχές. Καταρρίψτε φυσαλίδες και ταιριάξτε 3 ή περισσότερα από αυτά για να συλλέξετε όλα τα φρούτα.