Σας αρέσει Mahjong; Θα αγαπήσετε τη διασκέδαση Mahjong Αφαιρέστε τα πλακίδια προσαρμόζοντάς τα σε ζεύγη. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε μόνο τα πλακίδια που δεν αποκλείονται από άλλα πλακίδια από αριστερά, δεξιά ή πάνω. Το Mahjong είναι διασκέδαση!