Ποιοτικά προγράμματα που διατίθενται δωρεάν (freeware ή open source). Βασικές ανάγκες ενός σύγχρονου χρήστη ηλεκτρονικού υπολογιστή, μπορούν να καλυφθούν πλήρως από το δωρεάν λογισμικό, χωρίς να γίνεται κανένας συμβιβασμός ως προς την ποιότητα.

opensoft.gr

filehippo.com